Kinh Thiện Hữu-Ác Hữu Diễn Nghĩa (NXB Tôn Giáo 2004) - Minh Chánh & Đỗ Phước Tâm, 114 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by admin, Jan 26, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Quyển kinh Sự tíchThiện Hữu Ác Hữu diễn nghĩa này, tôi tìm thấy trong bộ tạp chí Bac Nhã Âm, được đăng nhiều kỳ vào khoảng năm 1934 đến 1940, di Thiên Thai Thiền Giáo Tông Liên Hữu Hội ấn hành. Hội Phật học này do Hòa thượng Huệ Đăng làm chứng minh, cư sĩ Minh Chánh - Đỗ Phước tâm chủ bút, chính ông là tác giả của bản kinh diễn nghĩa về báo hiếu đã được sử dụng rộng rãi đến nay, được kính ghi Hòa thượng Huệ Đăng như là tác giả gồm: Kinh Vua Lan Bồn, Kinh Báo Đáp Công Ơn Cha Mẹ, và nay là bản kinh này.
  Ông là một Cư sĩ có trình độ Phật học thế uyên thâm, các tác phẩm của ông đều do Tổ Huệ Đăng chứng nghĩa và cho phép phổ biến. Việc sưu tầm tác phẩm Kinh tạng này nằm trong chương trình Tục Tạng Phật Giáo Việt Nam mà Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đang ấn hành, nhờ đó tôi thêm phần chú thích và hiệu đính lại, giới thiệu đến mọi người phổ biến tụng đọc , lợi ích trong mùa Vu lan Báo Hiếu.

  eBook có trong tuyển tập DVD Phật Giáo

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page