Kratié Tình Bạn Kết Nghĩa (NXB Tổng Hợp 1988) - Huỳnh Lê Ba, 93 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by nhandang123, Jul 23, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Ngày 30-12-1978, nhân dân các dân tộc tỉnh bạn Kratié kết nghĩa đã dược giải phóng khỏi cảnh thảm họa diệt chủng do chế độ cai trị tàn bạo bè lũ Pônpốt gây ra.
  Mười năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân Cách mạng Campuchia nhân dân tỉnh Kratié đã cùng nhân dân cả nước phàn đấu không ngừng để đem lại sự hồi sinh cho đất nước và từng bước phát hay sức mạnh của thiên nhiên và truyền thống qui báu của tỉnh mình đề xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc theo con đường Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
  • Kratié Tình Bạn Kết Nghĩa
  • NXB Tổng Hợp 1988
  • Huỳnh Lê Ba
  • 93 Trang
  • File PDF
  Link Download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...01-0000-0000-0000-000000000001&recordid=48616
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page