Kỹ Năng Bán Hàng (NXB Hà Nội 2012) - Lê Thị Lan Hương, 59 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by admin, May 31, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  PHẦN 1: BẢN CHẤT CỦA BÁN HÀNG .................................................................... 2
  1.1 Khái quát về bán hàng ........................................................................................ 2
  1.2 Vai trò của bán hàng ........................................................................................... 4
  1.3 Các học thuyết về bán hàng ................................................................................ 5
  1.4 Các phương thức bán hàng ................................................................................. 8
  1.4.1 Bán trực tiếp ....................................................................................................... 8
  1.4.2 Bán hàng gián tiếp .............................................................................................. 9
  1.5 Vai trò của nhà quản trị bán hàng ................................................................ 10
  PHẦN 2: NGHỀ BÁN HÀNG VÀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG .............................. 14
  2.1 Nghề bán hàng .................................................................................................. 14
  2.2 Nhân viên bán hàng .......................................................................................... 14
  2.2.1 Vai trò của nhân viên bán hàng ........................................................................ 14
  2.2.2 Trách nhiệm của nhân viên bán hàng ............................................................... 15
  2.2.3 Những đặc điểm của người bán hàng thành công ............................................ 16
  PHẦN 3: QUI TRÌNH BÁN HÀNG ........................................................................... 20
  3.1 Qui trình bán hàng tại cửa hàng ........................................................................ 20
  3.2 Qui trình bán hàng trực tiếp cho các tổ chức hoặc cá nhân .............................. 20
  3.2.1 Thăm dò/tìm kiếm khách hàng tiềm năng ........................................................ 20
  3.2.2 Tiền tiếp cận ..................................................................................................... 22
  3.2.3 Tiếp cận ............................................................................................................ 23
  3.2.4 Trình bày đề xuất bán hàng .............................................................................. 24
  3.2.5 Vượt qua từ chối/phản đối từ khách hàng ........................................................ 24
  3.2.6 Kết thúc bán hàng ............................................................................................. 25
  3.2.7 Theo dõi sau bán hàng, phát triển quan hệ với khách hàng .............................. 26
  PHẦN 4: NHỮNG KỸ NĂNG CƠ BẢN CẦN THIẾT CHO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG 29
  4.1 Kỹ năng thăm dò và tìm kiếm khách hàng tiềm năng ...................................... 29
  4.2 Kỹ năng hỏi....................................................................................................... 29
  4.3 Kỹ năng nghe hiệu quả .................................................................................... 30
  4.4 Kỹ năng gọi điện thoại ..................................................................................... 32
  4.5 Kỹ năng trình bày ............................................................................................. 33
  4.6 Kỹ năng giao tiếp .............................................................................................. 35
  4.7 Kỹ năng vượt qua từ chối /phản đối của khách hàng ....................................... 38
  4.8 Kỹ năng giải quyết vấn đề ................................................................................ 40
  4.9 Kỹ năng đàm phán ............................................................................................ 42
  4.10 Kỹ năng kết thúc (có được sự cam kết của khách hàng hoặc quyết định mua của khách hàng)
  4.11 Kỹ năng theo dõi sau bán hàng và phát triển quan hệ với khách hàng ............ 46
  4.12 Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian ............................................................... 47
  4.13 Kỹ năng lập kế hoạch ....................................................................................... 49
  4.14 Kỹ năng tự động viên khuyến khích bản thân ................................................. 50
  PHẦN 5. MỘT SỐ ĐIỀU CƠ BẢN CẦN LƢU Ý ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN BÁN HÀNG
  5.1 Những lỗi mà người bán hàng nên tránh .......................................................... 52
  5.2 Cách để người bán hàng trở nên chuyên nghiệp hơn ....................................... 52
  5.3 Tình huống để bắt đầu cuộc cuộc trao đổi/điện thoại cho khách hàng ............ 52
  5.4 Cách thức trau dồi kỹ năng bán hàng ............................................................... 53
  • Tài Liệu Đào Tạo Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
  • Kỹ Năng Bán Hàng
  • NXB Hà Nội 2012
  • Lê Thị Lan Hương
  • 59 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/21B36711F0C3038
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 3, 2019

Share This Page