Kỹ Năng Cơ Bản Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã (NXB Chính Trị 2018) - Lương Trọng Thành

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-10_11-52-23.png
  Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân ở nước ta hiện nay, vấn đề tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nhất là Hội đồng nhân dân cấp xã là yêu cầu tất yếu, khách quan. Trong những năm qua, tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp xã đã không ngừng được củng cố, kiện toàn theo hướng coi trọng tiêu chuẩn, chất lượng; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từng bước khẳng định và phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại diện của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Chất lượng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã cũng không ngừng được nâng lên. Đa số đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ và chịu sự giám sát của cử tri, gương mẫu, nêu cao trách nhiệm trước cử tri. Tuy nhiên, hiện nay một số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã vẫn còn những mặt hạn chế như: đại biểu chưa thường xuyên cập nhật kiến thức mới
  • Kỹ Năng Cơ Bản Dành Cho Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Cấp Xã
  • NXB Chính Trị 2018
  • Lương Trọng Thành
  • 206 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/231F5300F03610F
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 10, 2021

Share This Page