Kỹ Năng Giao Tiếp Của Công Chức Trong Tiến Trình Cải Cách Hành Chính Nhà Nước - Đào Thị Ái Thi

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, May 3, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-5-3_22-37-36.png
  Chiến lược cải cách hành chính nhà nước 10 năm (2001-2010) với mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước. Thành công của cải cách hành chính trong nhiều năm qua đã góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam.
  Rào cản và thách thức đối với cải cách hành chính Nhà nước Việt Nam là thiếu nền tảng khoa học hành chính, góp phần làm nên sự ổn định, nuôi dưỡng sự phát triển bền vững của nền hành chính nhà nước hiện đại, dân chủ dựa trên nền tảng tôn trọng công lý, yêu thương con người.
  • Kỹ Năng Giao Tiếp Của Công Chức Trong Tiến Trình Cải Cách Hành Chính Nhà Nước
  • NXB Chính Trị Hành Chính 2010
  • Đào Thị Ái Thi
  • 210 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9628
  https://drive.google.com/file/d/1ommXsWeHcGWOxJRNhmYZoN4UpMKTRawt
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page