Kỹ Năng Làm Việc Nhóm (NXB Hà Nội 2012) - Trương Minh Đức, 87 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by admin, May 30, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  CHƯƠNG 1: BẢN CHẤT VÀ CÁC ĐẶC TRưNG CỦA NHÓM ............................ 4
  1.1.1. Khái niệm nhóm và nhóm làm việc. ................................................................... 4
  1.1.2. Phân loại nhóm. .................................................................................................. 6
  1.2. Vai trò cá nhân trong nhóm. ............................................................................ 7
  1.3. Đặc điểm tâm lý của nhóm. .............................................................................. 8
  1.3.1. Sự lan truyền tâm lý. ........................................................................................... 8
  1.3.2. Tâm trạng nhóm. ................................................................................................. 9
  1.3.3. Dư luận nhóm. .................................................................................................... 9
  1.3.4. Hiện tượng a dua theo số đông. .......................................................................... 9
  1.3.5. Mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm. ................................................... 9
  1.3.6. Sự tương hợp nhóm.
  1.4. Các đặc trưng của nhóm làm việc hiệu quả. ................................................ 10
  1.4.1. Mục tiêu của nhóm: mục tiêu của nhóm phải đảm bảo SMART đó là: ........... 10
  1.4.2. Các thành viên tận tụy với mục tiêu chung của nhóm. ..................................... 10
  1.4.3. Tất cả các thành viên trong nhóm đều phải tham gia hoạt động của nhóm và đều được hưởng lợi từ kết quả của nhóm.
  1.4.4. Có môi trường khuyến khích hoạt động của nhóm. ......................................... 11
  1.4.5. Mục tiêu nhóm phải phù hợp với mục tiêu của tổ chức. .................................. 11
  1.5. Các giai đoạn hình thành và phát triển nhóm. ............................................ 11
  1.5.1. Giai đoạn hình thành nhóm. ............................................................................. 11
  1.5.2. Giai đoạn xung đột. .......................................................................................... 12
  1.5.3. Giai đoạn bình thường hóa. .............................................................................. 12
  1.5.4. Giai đoạn hoạt động trôi chảy. .......................................................................... 12
  1.5.5. Giai đoạn kết thúc. ............................................................................................ 12
  1.6. Lợi ích của làm việc nhóm. ............................................................................ 12
  CHƯƠNG 2- THÀNH LẬP NHÓM ........................................................................... 18
  2.1. Cơ sở thành lập nhóm. ................................................................................... 18
  2.1.1. Xác định lý do thành lập nhóm. ........................................................................ 18
  2.1.2. Xác định các kỳ vọng ở nhóm. ......................................................................... 19
  2.1.3. Kiểm tra điều kiện thành lập nhóm .................................................................. 19
  2.2. Các bước thành lập nhóm .............................................................................. 20
  2.2.1. Xác định mục đích và lựa chọn các mục tiêu cho nhóm. ................................. 20
  2.2.2. Xác định phạm vi hoạt động của nhóm. ........................................................... 20
  2.2.3. Lụa chọn các thành viên nhóm và xác định vị trí của nhóm: ........................... 22
  2.2.4. Xác định quy mô phù hợp với nhóm. ............................................................... 23
  CHƯƠNG 3- LÃNH ĐẠO NHÓM. ............................................................................ 30
  3.1. Những tố chất cần thiết của người lãnh đạo nhóm. .................................... 30
  3.2. Các vai trò của lãnh đạo nhóm. ..................................................................... 31
  3.3. Các phong cách nhà lãnh đạo. ....................................................................... 33
  3.3.1. Tiếp cận theo hành vi ........................................................................................ 33
  3.3.2. Tiếp cận theo năng lực ...................................................................................... 34
  3.3.3. Tiếp cận theo tình huống. ................................................................................. 34
  3.4. Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp. ..................................................... 36
  3.4.1. Lựa chọn phong cách lãnh đạo đối với từng cá nhân. ...................................... 37
  3.4.2. Lựa chọn phong cách lãnh đạo đối với tập thể. ................................................ 38
  3.4.3. Lựa chon phong cách lãnh đạo phù hợp với tình huống. ................................. 38
  3.5. Một số vấn đề người lãnh đạo nhóm thường gặp nên tránh ...................... 39
  CHƯƠNG 4- PHÁT TRIỂN NHÓM VÀ XÂY DỰNG SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG NHÓM
  4.1. Khái niệm về phát triển nhóm ....................................................................... 47
  4.2. Mục đích và vai trò của việc phát triển nhóm ............................................. 47
  4.3. Nhưng nội dung cơ bản phát triển nhóm. .................................................... 48
  4.3.1. Xác định các vấn đề cốt lõi của nhóm. ............................................................. 48
  4.3.2. Nhiệm vụ của người lãnh dạo nhóm ................................................................. 48
  4.3.3. Đào tạo và phát triển các thành viên trong nhóm. ............................................ 49
  4.4. Đảm bảo sự đồng thuận trong nhóm. ........................................................... 50
  4.4.1. Tạo môi trường làm việc thân thiện. ................................................................ 51
  4.4.2. Huy động nguồn nhân lực................................................................................ 51
  4.4.3. Nâng cao trình độ của các thành viên và hoạt động của toàn tổ chức .............. 52
  CHƯƠNG 5- KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM .......................................................... 57
  5.1. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả . ............................................................................. 57
  5.1.1. Kỹ năng lắng nghe. .......................................................................................... 57
  5.1.2. Kỹ năng nói và kỹ năng truyền đạt thông tin. ................................................. 59
  5.2. Kỹ năng đóng góp ý kiến và tiếp nhận ý kiến của người khác. .................. 60
  5.3. Giải quyết các xung đột cá nhân. .................................................................. 62
  5.4. Kỹ năng thuyết phục đồng nghiệp. ............................................................... 64
  CHƯƠNG 6- KỸ NĂNG ĐIỀU HÀNH NHÓM ........................................................ 69
  6.1. Kỹ năng tổ chức các cuộc họp nhóm hiệu quả ............................................. 69
  6.1.1. Vai trò của họp nhóm. ...................................................................................... 69
  6.1.2. Chuẩn bị cuộc họp. ........................................................................................... 70
  6.1.3. Điều hành cuộc họp. ........................................................................................ 71
  6.2. Kỹ năng giả quyết mâu thuẫn và xung đột trong nhóm ............................. 72
  6.2.1. Xác định nguyên nhân sâu xa của xung đột ..................................................... 72
  6.2.2. Các phương pháp giải xung đột. ...................................................................... 73
  6.2.3. Giải quyết các xung đột cá nhân giữa các thành viên trong nhóm. .................. 75
  6.3. Kỹ năng phân giao công việc trong nhóm .................................................... 75
  6.3.1. Lợi ích của việc phân công nhiệm vụ ............................................................... 75
  6.3.2. Phân công nhiệm vụ hiệu quả ........................................................................... 77
  6.4. Kỹ năng hướng dẫn các thành viên trong nhóm làm việc hiệu quả .......... 79
  6.4.1. Khái niệm ......................................................................................................... 79
  6.4.2. Quy trình hướng dẫn. ........................................................................................ 81
  • Kỹ Năng Làm Việc Nhóm
  • Tài Liệu Đào Tạo Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
  • Kỹ Năng Làm Việc Nhóm
  • NXB Hà Nội 2012
  • Trương Minh Đức
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/DE4477A86FAC658
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 3, 2019

Share This Page