Kỹ Năng Lãnh Đạo, Điều Hành Của Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-1_23-58-17.png
  Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực của chính quyền cơ sở đã xác định rõ: “Chính quyền cơ sở có chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ở cơ sở; thực hiện việc quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn theo thẩm quyền được giao; hướng dẫn và giám sát các hoạt động tự quản của dân, tạo thuận lợi cho dân và doanh nghiệp làm ăn theo pháp luật”1. Chính quyền cơ sở theo cách hiểu phổ biến của khoa học hành chính là chính quyền cấp thấp nhất, được gọi là cấp xã, bao gồm: xã, phường và thị trấn. Tại cấp cơ sở, việc phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ quan trọng, nhiệm vụ hàng đầu của lãnh đạo ủy ban nhân dân cấp cơ sở.
  • Kỹ Năng Lãnh Đạo, Điều Hành Của Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã
  • NXB Chính Trị 2012
  • Nguyễn Tất Thu
  • 234 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/23D916CCF8B75EC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 2, 2021

Share This Page