Kỹ Năng Lập Và Chỉ Đạo Thực Hiện Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế-Xã Hội Cấp Xã, Phường, Thị Trấn

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-1_23-11-4.png
  Trong hệ thống hành chính nước ta, chính quyền cấp xã là cấp cơ sở, nơi trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cụ thể quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng ở cơ sở; đảm bảo cho các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống; nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Trong quá trình xây dựng, hoàn thiện bộ máy nhà nước, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm to lớn tới chính quyền cấp xã. Bên cạnh sự hỗ trợ từ cấp trên xuống, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn tạo mọi điều kiện để cho chính quyền cấp xã có được sự chủ động trong việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Một trong những nội dung đó là các xã tự lập và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương mình, giúp cho việc ứng phó được với những thay đổi trong tương lai, hướng các nỗ lực vào việc hoàn thành các mục tiêu, tiết kiệm các nguồn lực, v.v..
  • Kỹ Năng Lập Và Chỉ Đạo Thực Hiện Kế Hoạch Phát Triển Kinh Tế-Xã Hội Cấp Xã, Phường, Thị Trấn
  • NXB Chính Trị 2011
  • Lê Văn Hòa
  • 330 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/7BA4BDE00B1BF5E
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 1, 2021

Share This Page