Kỹ Năng, Nghiệp Vụ Công Tác Tổ Chức Hành Chính Nhân Sự Dành Cho Các Cơ Quan, Tổ Chức Và Doanh Nghiệp

Discussion in 'Nghiệp Vụ Văn Phòng' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực hành chính - nhân sự, quản lý văn phòng là những vấn đề rất quan trọng đối với các cơ quan, đơn vị, công ty, kể cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bộ phận hành chính văn phòng, nhàn sự được ví như hệ tuần hoàn, là mạch máu lưu thông liên lạc khắp cơ thể, ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả của các bộ phận khác trong tổ chức, đến giao tiếp với khách hàng, đến việc tổ chức hội họp, tổ chức hội thảo, hội nghị, đi công tác, đến việc soạn thảo các văn bản hành chính và lưu trữ hổ sơ.... Đễ cung cấp cho quý độc giả những kiến thức tổng quát về hành chính văn phòng và các kỹ năng cần thiết để tổ chức công tác hành chính văn phòng, quản lý nhân sự trong các cơ quan, đơn vị có hiệu quả, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản quyển sách KỸ NĂNG, NGHIỆP vụ CÔNG TÁC TÁC Tổ CHỨC HÀNH CHÍNH - NHÂN Sự DÀNH CHO CÁC cơ QUAN, Tổ CHỨC VÀ DOANH NGHIỆP 2012
  • Kỹ Năng, Nghiệp Vụ Công Tác Tổ Chức Hành Chính Nhân Sự Dành Cho Các Cơ Quan, Tổ Chức Và Doanh Nghiệp 2012
  • NXB Lao Động 2012
  • Thùy Linh, Việt Trinh
  • 461 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76955
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 17, 2021

Share This Page