Kỹ Năng Tuyên Truyền Miệng Dành Cho Người Có Uy Tín Vùng Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Và Miền Núi

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-8_21-0-34.png
  Người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số có vai trò, vị trí quan trọng trong đời sống xã hội của bà con dân tộc thiểu số ở địa phương. Bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, người có uy tín thực sự là cầu nối quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động bà con dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có nhiều đóng góp thiết thực trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần quan trọng trong xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuyên truyền miệng và hoạt động của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là một trong những kênh thông tin quan trọng nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước
  • Kỹ Năng Tuyên Truyền Miệng Dành Cho Người Có Uy Tín Vùng Đồng Bào Dân Tộc Thiểu Số Và Miền Núi
  • NXB Chính Trị 2016
  • Chu Tuấn Thanh
  • 130 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/CEEB7DD3222A209
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 8, 2021

Share This Page