Kỹ Năng Tuyên Truyền, Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Dành Cho Cán Bộ Cơ Sở - Đỗ Xuân Lân, 158 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-10_9-32-36.png
  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác cán bộ, lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo lại cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng. Để thực hiện tốt bổn phận và trách nhiệm này, một mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi mỗi cán bộ phải học hiểu lý luận, chính sách, tình hình trong nước và trên thế giới, để giáo dục cho quần chúng; phải học hiểu nghề nghiệp chuyên môn mà Đảng và Chính phủ giao cho mình phụ trách; đảng viên và cán bộ phải làm cho dân tin, dân phục, dân yêu, phải kính dân, trọng dân, việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì phải hết sức tránh. Mặt khác, mỗi cán bộ, chính quyền và đoàn thể phải luôn luôn gần gũi Nhân dân, ra sức nghe ngóng và hiểu biết Nhân dân, học hỏi Nhân dân, lãnh đạo Nhân dân bằng cách tuyên truyền, giải thích, cổ động, giáo dục, tổ chức Nhân dân, dựa vào Nhân dân để thực hiện nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.
  • Kỹ Năng Tuyên Truyền, Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Dành Cho Cán Bộ Cơ Sở
  • NXB Chính Trị 2015
  • Đỗ Xuân Lân
  • 158 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1CPid4js9D4CT1OB8FGNXbvw7Q3i_CtgJ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 21, 2022

Share This Page