Kỹ Thuật Gây Trồng Một Số Loài Cây Thân Gỗ (NXB Nông Nghiệp 2015) - Trần Minh Đức, 98 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Lâm Nghiệp' started by jonyclack2015, Oct 13, 2016.

 1. jonyclack2015

  jonyclack2015 New Member

  [​IMG]
  Phấn 1 GIỚI THIỆU CHUNG VẼ CÂY GỖ BẢN ĐỊA Bộ ĐẬU 7
  1. MỘT SỐ VẤN ĐỂ CHUNG VỂ CÂY BỘ ĐẬU 2
  1.1. Đặc điểm chung của cây bộ Đậu 2
  1.2. Cây bộ Đậu có nhiễu tác dụng quan trọng 3
  1.3. Đặc điểm sinh thái của cây bộ Đậu 3
  1.4. Tác dụng cải tạo đát và bảo vệ môi trường của cây bộ Đậu 4
  2. MỘT SỐ THÔNG TIN VẾ TÀI NGUYÊN CÂY GỖ BẢN ĐỊA THUỘC BỘ ĐẬU 5
  2.1. Đa dạng vẽ thành phán cây gổ bản địa bộ Đậu 5
  2.2. Giá trị và công dụng của cây gổ bản địa bộ Đậu 5
  Phấn 2 KỸ TH UẬT GÂY TRỐNG MỘT sô LOÀI THÂN Gỗ ĐẠI DIỆN CỦA BỘ ĐẬU 75
  BỔ KẾT (Gleditsia fera (Lour) Merr) 16
  MUÔNG ĐEN (Cassia siamea) 20
  CẨM LAI BÀ RỊA (Dalbergia bariaensis Pierre) 24
  GIÁNG HUƠNG quả to (Pterocarpus pedatus) 29
  GÕ ĐỎ (Afzelia xylocarpa) 32
  Gỏ NƯỚC ựntsia bijuga (Colebr.) O.Ktze) 36
  GỤ LAU (Sindora tonkinensis) 39
  GỤ MẬT (Sindora siamensis Teysm.) 43
  • Kỹ Thuật Gây Trồng Một Số Loài Cây Thân Gỗ
  • NXB Nông Nghiệp 2015
  • Trần Minh Đức
  • 98 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/kyt...2240/kythuatgaytrongloaicaythango_id2240.aspx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 14, 2016

Share This Page