Kỹ Thuật Phòng Trừ Sâu Bệnh Hại Cây Hồ Tiêu (NXB Nông Nghiệp 2015) - Trần Thị Thu Hà, 95 Trang

Discussion in 'Trồng Cây Công Nghiệp' started by nhazita, Oct 14, 2016.

 1. nhazita

  nhazita New Member

  [​IMG]
  Chương 1 TỔNG QUAN VẼ CÂY HỔ TIÊU 3
  1.1. Lịch sử phát triển cây hồ tiêu ở Việt Nam 3
  1.2. Tình hình sản xuất hồ tiêu ở Việt Nam 5
  1.3. Các vùng trồng hồ tiêu chính ở Việt Nam 6
  1.4. Giống hồ tiêu 10
  1.5. Kỹ thuật canh tác hổ tiêu 14
  1.6. Nguyên tắc quản lý sâu bệnh hại tồng hợp trên cây hổ tiêu 27
  1.7. Tình hình chung vế sâu bệnh hại trên cây hổ tiêu ở Việt Nam 32
  Chương 2 SÂU BỆNH HẠI CÂY Hổ TIÊU ỞGIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM 37
  2.1. Bệnh Phytophthora 37
  2.2. Bệnh thán thư 39
  2.3. Bệnh thối thân và lụi lá 40
  2.4. Bệnh héo thân 41
  2.5. Bệnh virus 42
  2.6. Bệnh tuyến trùng 43
  Chương 3 SÂU HẠI Hổ TIÊU ỞVƯỜN TRỐNG VÀ KINH DOANH 45
  3.1. Bọ xít lưới (Eỉasmognathus nepalensis) 45
  3.2. Mối (Coptotermes sp.) 46
  3.3. Rệp muội đen (Toxoptera aurcmtii) 47
  3.4. Rệp sáp (Pseudococcus sp.) 49
  3.5. Rẩy (Empoasca sp.) 51
  3.6. Sâu đục thân 52
  Chương 4 BỆNH HẠI CÂY Hố TIÊU ở VƯỜN TRỐNG VÀ KINH DOANH 55
  4.1. Bệnh chết nhanh (Phytophthora capsici) 55
  4.2. Bệnh chết chậm (Bệnh vàng lá) 58
  4.3. Bệnh thán thư 61
  4.4. Bệnh đen lá 62
  4.5. Bệnh khô vằn 63
  4.6. Bệnh nẫm hổng 64
  4.7. Bệnh tiêu điên (Bệnh xoắn lùn, tiêu cằn) 65
  4.8. Bệnh héo rũ dây tiêu 66
  4.9. Bệnh tuyến trùng 67
  • Kỹ Thuật Phòng Trừ Sâu Bệnh Hại Cây Hồ Tiêu
  • NXB Nông Nghiệp 2015
  • Trần Thị Thu Hà
  • 95 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/kyt...ythuatphongtrusaubenhhaicayhotieu_id2243.aspx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 31, 2019

Share This Page