Kỹ Thuật Soạn Thảo Hợp Đồng Kinh Tế-Thương Mại Và Hợp Đồng Dân Sự - Nhiều Tác Giả, 264 Trang

Discussion in 'Nghiệp Vụ Văn Phòng' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-10_9-45-13.png
  Hiện nay, ở nước ta, các quan hệ kinh tế, thương mại giữa các tổ chức, giữa tổ chức với cá nhân, giữa các cá nhân với nhau ngày càng phát triển nhằm mục đích cùng nhau đảm bảo ổn định và phát triển không chỉ trong sản xuất kinh doanh mà cả trong đời sống của cộng đồng và cá nhân. Các quan hệ này được cụ thể hóa bằng những thỏa thuận, được ký kết dưới hình thức hợp đồng kinh tế - thương mại, hợp đồng dân sự, trong đó có quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên theo đúng quy định của pháp luật để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình. Do vậy, việc hiểu biết và có thể soạn thảo thành công các hợp đồng kinh tế - thương mại và hợp đồng dân sự là điều cần thiết với bất cứ công dân hay cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tuy nhiên, hiện nay ở xã, phường, thị trấn, đội ngũ cán bộ, đảng viên nói riêng, người dân nói chung vẫn đang trong quá trình từng bước tiếp cận với cách thức soạn thảo các mẫu hợp đồng kinh tế - thương mại và dân sự. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc lập các hợp đồng kinh tế - thương mại, dân sự tại địa phương. Tính chính xác và thực tiễn của các bản hợp đồng kinh tế - thương mại, dân sự không cao nên khi triển khai luôn gặp lúng túng, khó kiểm soát, khi xảy ra tranh chấp thì không xác định được vai trò, trách nhiệm của các bên liên quan.
  • Kỹ Thuật Soạn Thảo Hợp Đồng Kinh Tế-Thương Mại Và Hợp Đồng Dân Sự
  • NXB Chính Trị 2015
  • Nhiều Tác Giả
  • 264 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/BE8C3D25530937A
  https://drive.google.com/file/d/1MVrVc3HnGbVQH32ypwA7OE6FGns4rKpd
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 20, 2023

Share This Page