Kỹ Thuật Thâm Canh Mạ (NXB Nông Nghiệp 2004) - Ts. Nguyễn Văn Hoan, 97 Trang

Discussion in 'Nông Lâm Ngư' started by admin, Dec 28, 2013.

  1. admin

    admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

    Để mạ xuân muộn bảo đảm tốt, khỏe, gieo cấy đúng thời vụ, chúng tôi xin khuyến cáo với bà con nông dân các biện pháp kỹ thuật thâm canh mạ xuân muộn như sau:

    eBook có trong tuyển tập DVD Cây Lúa

     

Share This Page