Kỷ Yếu 15 Năm 1986-2002 Văn Học Nghệ Thuật Bình Dương (NXB Bình Dương 2002) - Nhiều Tác Giả

Discussion in 'Văn Học, Nghị Luận' started by nhandang123, Jul 16, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Năm 2002 là năm kết thúc nhiệm kỳ lần thứ IV của Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Bình Dương, đánh dấu chặng đường 15 năm (1986 - 2002) hoạt động và phát triển sự nghiệp VHNT tại địa phương. Đây củng chính là thời điểm quan trọng, mở ra một thời kỳ mới, đặt dấu ấn cho VHNT Bình Dương hước vào thiên niên kỷ thứ 3, xây dựng một nền VHNT đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy truyền thống địa phương, phấn đấu xây dựng Bình Dương trở thành một tỉnh giàu mạnh về công nghiệp, vững chắc về kinh tế, đồng thời dem lại hiệu quả cao trong việc ổn định và phát triển đời sống tinh thần của toàn thể quần chúng nhân dân trong tỉnh.
  • Kỷ Yếu 15 Năm 1986-2002 Văn Học Nghệ Thuật Bình Dương
  • NXB Bình Dương 2002
  • Nhiều Tác Giả
  • 655 Trang
  • File PDF
  link download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...01-0000-0000-0000-000000000001&recordid=37480
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page