Kỷ Yếu 35 Năm Một Chặng Đường 1981-2016 (NXB Tổng Hợp 2016) - Nhiều Tác Giả, 98 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Nghệ Thuật & Mỹ Thuật' started by Sonson, Nov 11, 2016.

 1. Sonson

  Sonson New Member

  [​IMG]
  Nhận thức rõ vai trò, vị trí to lớn của khoa học lịch sử quân sự, ngay trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, đã quan tâm đến công tác nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm đúc rút bài học trong kháng chiến, nhằm kế thừa, vận dụng và phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc ta.
  • Kỷ Yếu 35 Năm Một Chặng Đường 1981-2016
  • NXB Tổng Hợp 2016
  • Nhiều Tác Giả
  • 98 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/kyyeubamuoilamnam_id2160/kyyeubamuoilamnam_id2160.aspx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 11, 2016

Share This Page