Kỷ Yếu 35 Năm Một Chặng Đường 1981-2016 (NXB Tổng Hợp 2016) - Nhiều Tác Giả, 98 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by Sonson, Nov 11, 2016.

 1. Sonson

  Sonson New Member

  upload_2024-5-25_18-40-47.png
  Nhận thức rõ vai trò, vị trí to lớn của khoa học lịch sử quân sự, ngay trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, đã quan tâm đến công tác nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm đúc rút bài học trong kháng chiến, nhằm kế thừa, vận dụng và phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc ta.
  • Kỷ Yếu 35 Năm Một Chặng Đường 1981-2016
  • Phạm Văn Hải, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
  • NXB Tổng Hợp 2016
  • 98 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1NzeH0qgPG1zr_Pb9G-PZIOx_KkKY5XOg
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 25, 2024

Share This Page