Kỷ Yếu Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Đồng Tháp 1946-2004 (NXB Đồng Tháp 2004) - Nhiều Tác Giả, 282 Tra

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Jan 30, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cách mạng Tháng 8 thành công, ngày 02-9-1945 Chủ tịch Hô Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa -Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á.
  Chỉ sau đó hơn bốn tháng, mặc dù trong hoàn cảnh chính trị, kinh tế, xã hội nước ta gặp muôn vàn khó khăn, chúng ta phải luôn đối phó với thù trong giặc ngoài, nhưng nước ta vẫn tổ chức dược cuộc Tổng tuyển cử để bâu ra Quốc hội vào ngày 06-01-1946. Đây là sự kiện hết sức trọng dại chưa từng có ở nước ta, nó mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên nhân dân được quyền làm chủ vận mệnh quốc gia, dân tộc và ý chí độc lập, tự do của nhân dân ta.
  Hai tháng sau cuộc Tổng tuyển cử, ngày 02-3-1946, Quốc hội khóa I dã tiến hành kị’ họp thứ nhất. Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh dã nói rõ: “Đây là cuộc họp Quốc hội đâu tiên trong lịch sử nước ta, kết quả của sự doàn kết toàn dân, không sợ hy sinh gian khổ, kiên quyết đâu tranh cho nên độc lập của Tổ quốc...”.
  • Kỷ Yếu Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh Đồng Tháp 1946-2004
  • NXB Đồng Tháp 2004
  • Nhiều Tác Giả
  • 282 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://115.78.225.145:81/handle/11744.40/224
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-xay-dung-dang.21908/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page