Kỷ Yếu Hội Thảo Quốc Gia Bảo Tồn Và Phát Triển Bền Vững Vườn Quốc Gia U Minh Thượng - Chu Văn Cương

Discussion in 'Nông Lâm Ngư' started by quanh.bv, May 26, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Phần 1: Giới thiệu tổng quan
  Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học ở khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang
  Đa dạng sinh học ở Vườn quốc gia U Minh Thượng và một số giải pháp bảo vệ, quản lý rừng tràm trên đất than bùn
  Nghiên cứu tổng quan Hệ sinh thái đất ngập nước Vườn quốc gia U Minh Thượng
  Đặc điểm lâm sinh học, biện pháp kinh doanh rừng tràm bản địa và rừng tràm tại Vườn quốc gia U Minh Thượng, Kiên Giang
  Ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng của các giống tràm (Melaleuca) ở Thạnh Hóa, Long An
  Đất than bùn: Các giá trị và giải pháp quản lý bền vững
  Phần 2: Ảnh hưởng của cháy rừng đến môi trường và đa dạng sinh học tại U Minh Thượng
  Biến đổi một số yếu tố môi trường sau cháy rừng tại U Minh Hạ và U Minh Thượng làm cơ sở đề xuất các giải pháp phục hồi rừng
  Diễn biến môi trường nước và thủy sinh vật ở Vườn quốc gia U Minh Thượng sau trận cháy rừng năm 2002 và một số giải pháp khôi phục
  Phần 3: Giải pháp quản lý nước phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng tràm và phục hồi đa dạng sinh học ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
  Hiện trạng công tác quản lý và phòng cháy, chữa cháy rừng tràm ở tỉnh Kiên Giang
  Quan điểm và giải pháp quản lý nước cho phòng cháy rừng tràm ở U Minh Thượng
  Phương án quản lý nước phục vụ công tác bảo tồn và phát triển Vườn quốc gia U Minh Thượng
  • Tên sách: Kỷ Yếu Hội Thảo Quốc Gia Bảo Tồn Và Phát Triển Bền Vững Vườn Quốc Gia U Minh Thượng
  • NXB Nông Nghiệp 2011
  • Tác giả: Chu Văn Cương
  • 160 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-lam-nghiep-tai-lieu-trong-va-quan-ly-tai-nguyen-rung.7019/
  http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/Overview/2292/2446/4/2083/0/0/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page