Kỷ Yếu Văn Học Trà Vinh Nhiệm Kỳ 2011-2016 (NXB Thông Tin 2015) - Nhiều Tác Giả, 580 Trang

Discussion in 'Văn Học, Nghị Luận' started by admin, May 22, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Dưới Sự lãnh dạo của Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, kế thừa và phát huy thành tựu của những nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã tạo ra hước phát triển vượt bậc của Hội Văn học Nghệ thuật và sự nghiệp văn học nghệ thuật Trà Vinh. Trong những thành tựu quan trọng dó, văn học luôn là lĩnh vực hoạt động nòng cốt, chủ yếu vừa gắn bó đồng hành vừa phần ánh sáng tạo thực tiển cuộc sống, Có thể nói, văn học Trà Vinh giai đoạn 2011 - 2016 thực sự là tâm gương phản chiếu trung thực truyền thống anh hùng bất khuất trong chiến đấu cũng như những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới của Đảng bộ, dân quân Trà Vinh. Qua đó, nhiều tác giả, tác phẩm văn học Trà Vinh giành được các giải thưởng cao cấp quốc gia và khu vực, khẳng định dược chỗ đứng trong lòng công chúng yêu văn chương.

  Ở góc dợ thể loại, thành tựu dẽ nhận ra nhất cứa văn học Trà Vinh giai đoạn 2011 - 2016 ỉà sự xuất hiện lần đẩu Hên nhưng khá rực rỡ của máng vãn học thiếu nhi, với nhiều tác phẩm giàu chất sáng tạo, cỏ giá trị tư tưởng vồ chất lượng nghệ thuật cao, mang tĩnh giáo dục thông qua hình tưựng nghệ thuật thâm thúy, ngôn ngừ thẩm mỹ tinh túy tuyệt vời cho các thế hệ tuổi thơ hôm nay và mai sau. Đây chính là tiền dể dế loại hình văn học thiếu nhi Trà Vinh tiếp tục kế thừa và phát triển à những giai đoạn tiếp theo.
  • Kỷ Yếu Văn Học Trà Vinh Nhiệm Kỳ 2011-2016
  • NXB Thông Tin 2015
  • Nhiều Tác Giả
  • 580 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://thuvientravinh.org.vn/_Layouts/15/Vebrary/tailieuso/reader.aspx?i=8463
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page