Lã Thị Xuân Thu (NXB Lao Động 2009) - Lã Bất Vi, 236 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Văn Học' started by Xnhi345, Aug 25, 2022.

 1. Xnhi345

  Xnhi345 Member

  upload_2022-8-25_14-54-21.png
  Theo Sử ký, Lã Bất Vi truyện thì Lã Thị Xuân Thu ra đời là do Lã Bất vi khi làm Thừa tướng nước Tần “nghĩ rằng mạnh như nước Tần mà kém cạnh người thì hổ thẹn”, “Nguỵ có Tín Lăng Quân, Sở có Xuân Thân Quân, Triệu có Bình Nguyên Quân, Tế có Mạnh Thường Quân, đều chiêu hiền đãi sĩ, thết nuôi tân khách, bèn “cũng chiêu vời kẻ sỉ, đãi ngộ rất hậu, thực khách có đến ba ngàn người”.
  • Lã Thị Xuân Thu
  • NXB Lao Động 2009
  • Lã Bất Vi
  • 236 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvienleducanh.vn/detail/la-thi-xuan-thu
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page