Lâm Gian Lục Tập 1 (NXB Tổng Hợp 2011) - Thiền Sư Hồng Giác Phạm, 215 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Apr 22, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Lâm Gian Lục Tập 1
  NXB Tổng Hợp 2011
  Hồng Giác Phạm
  Dịch: Thích Đạt Ma Viên Diệu
  215 Trang
  Sở dĩ chúng ta không nhận ra viên minh châu tròn sáng là vì trong tâm còn vướng vào sự phân biệt kia đây. Nếu như trong tâm buông bỏ dứt khoát, không bận lòng vì được mất khen chê, thì bầu trời tự tánh thanh tịnh rỗng rang hiển bày.
  Thiền sư Thủ Đoan ngay nơi lời nói của thiền sư Phương Hội đại ngộ, vì trong lòng Pháp Bảo Đàn, Tổ dạy: “Phật pháp là pháp không hai. Pháp không hai mới gọi là Phật pháp”.
  Lâm Gian Lục do Thiền sư Hồng Giác Phạm biên soạn, Thiền sư thường cùng các thắng sĩ ở Lâm Gian bàn luận về ý chỉ sâu xa của Chư Phật Bồ tát, những phẩm hạnh cao thượng của các bậc Tôn túc, những lời di huấn chốn Tòng lâm… Là kho tàng vô giá, là con đường để ứng dụng tu hành, chuyển hoá nội tâm.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page