Làng Báo Sài Gòn 1916-1930 (NXB Trẻ 2015) - Philippe M. F. Peycam, 462 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by tritrac2342, Sep 4, 2020.

 1. tritrac2342

  tritrac2342 Member

  [​IMG]
  Làng báo Sài Gòn 1916-1930, luận án tiến sĩ của tác giả Philippe M. F. Peycam, là công trình nghiên cứu độc lập về báo chí Sài Gòn thời kỳ đầu tiên dưới ách đô hộ của thực dân Pháp. Từ đầu những năm1920, người Việt thấy rằng các hoạt động công khai được tiến hành trong phạm vi luật lệ thực dân, chủ yếu thông qua báo chí, đã mở ra một kênh phát ngôn chính trị khả dĩ đối thoại được với chính quyền thực dân Pháp. Một số ký giả sử dụng chữ quốc ngữ để xác định vai trò công khai củamình là những người quảng bá việc hiện đại hóa xã hội và văn hóa cùng với việc tựhoàn thiện thông qua giáo dục. Tuy bị hạnchế vì kiểm duyệt gắt gao, họ vẫn tin vào tầm quan trọng của hoạt động công khai và mong đợi sự đón nhận của đồng bào. Một số khác lại chọn cách viết bằng tiếng Pháp (ngôn ngữ chính trị không bị kiểm duyệt) cho các tờ báo vốn thường được ra đời với sự tán thành lúc đầu của chínhquyền. Những năm 1920 vì thế đã chứngkiến sự ra đời lẫn kết thúc nỗ lực đầu tiên của Việt Nam trong việc phát động phản kháng chính trị công khai qua phương tiện báo in “tư sản” cùng các hoạt động chính trị liên đới là thuyết phục bằng bút chiến và tranh luận.
  • Làng Báo Sài Gòn 1916-1930
  • NXB Trẻ 2015
  • Philippe M. F. Peycam
  • Dịch: Trần Đức Tài
  • 462 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1gDiOQEGSqzyBHEpU4cz0jQYxRXrCp-32
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 26, 2022

Share This Page