Lão Nhơn Đắc Ngộ (NXB Nguyễn Văn Của 1926) - Trần Phong Sắc, 73 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Sep 8, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-6-13_14-0-4.png
  Kính cùng các vị niên-kĩ, bỡi kiếp trước có thiện-căn, nên nay trời mới thưởng phước thọ (sống lâu). Lúc xuân-xanh đã trãi nếm mùi đời, không còn ức chi nữa. Nay có con cháu phụng dường, cũng nên tình ngộ hồi-đầu, tu niệm ít năm, đến lúc làm-chung đức phật Di-Bà cho biết trước: Ngày giờ rước hồn về Tịnh-độ, (Tày-phương) liên-hoa hóa-thân, tu thêm theo phật ít-lâu, cho thành chánh-quả. Tõ dấu thành hiễn-hiện, làm gương giục lòng cho các ông-già bà-cả khác, tu theo đặng thành như mình. Ngõ hầu chẳng phụ công người tìm-tõi lời yếu-lý trong bộ kinh Đại-Tạng của phật.
  • Lão Nhơn Đắc Ngộ
  • NXB Nguyễn Văn Của 1926
  • Trần Phong Sắc
  • 73 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1-k_rbBDfgDdG07A46CXMqANDvDI1eY0R
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 13, 2022

Share This Page