Lão Tử (NXB Mai Lĩnh 1942) - Ngô Tất Tố, 128 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Nov 26, 2021.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-6-12_19-36-32.png
  Sách về học thuyết của Lão-Tử còn truyền lại đời nay chỉ có quyền Đạo-đức-kinh. Tất cả cỏ 81 chương, chia làm hai thiên. Cách sắp đặt rất là lộn-sộn, không có mạch lạc, không có kết cấu. Nhiều câu trùng-điệp với nhau, lại có nhiều câu trải ngược, không quan-hệ gì với thuyết Lão-tử. Có lẽ sách này nguyên bản không như thế, hoặc giả đời sau sao đi chép lại sai lầm, hay là nhiều người đã tự-tiện thêm vào.
  • Lão Tử
  • NXB Mai Lĩnh 1942
  • Ngô Tất Tố
  • 128 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1MWu_YQ_mqIyu7CBiOblKEE6d5evEWlvF
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 12, 2022

Share This Page