Lập Kế Hoạch Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế Địa Phương (NXB Hà Nội 2007) - Nhiều Tác Giả, 163 Trang

Discussion in 'Quản Lý Kinh Tế' started by SamKieu, Feb 6, 2021.

 1. SamKieu

  SamKieu New Member

  [​IMG]
  Con người là trung tâm của phát triển bền vững. Phát huy tối đa nhân tố con người với vai trò là chủ thể, nguồn lực chủ yếu và là mục tiêu của phát triển bền vững; đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân; xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế để phát triển bền vững đất nước.- Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.- Phát triển bền vững là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, các cấp chính quyền, các Bộ, ngành và địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp, đoàn thể xã hội, các cộng đồng dân cư và mỗi người dân.
  • Lập Kế Hoạch Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế Địa Phương
  • NXB Hà Nội 2007
  • Nhiều Tác Giả
  • 163 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/F79564A23433197
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 7, 2021

Share This Page