Lập Kế Hoạch Kinh Doanh (NXB Hà Nội 2012) - Hoàng Thị Thanh Hương, 57 Trang

Discussion in 'Quản Lý Doanh Nghiệp' started by admin, Jun 1, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH ............................ 2
  1.1. Mục tiêu .................................................................................................................. 2
  1.2. Lý thuyết .................................................................................................................. 2
  1.2.1. Khái niệm kế hoạch kinh doanh? ............................................................................. 2
  1.2.2. Các bƣớc lập bản kế hoạch kinh doanh .................................................................... 3
  1.2.3. Ý nghĩa của bản kế hoạch kinh doanh ...................................................................... 4
  1.3. Thực hành................................................................................................................ 5
  1.3.1. Tính cách của các chủ doanh nghiệp thành đạt ........................................................ 5
  1.3.2. Bạn đã sẵn sàng kinh doanh chƣa? ........................................................................... 6
  1.3.2. Danh mục các vấn đề của ngƣời chủ sở hữu để khởi nghiệp ................................... 8
  CHƢƠNG 2: NHẬN DIỆN CƠ HỘI VÀ HÌNH THÀNH Ý TƢỞNG KINH DOANH
  2.1. Mục tiêu ................................................................................................................. 10
  2.2. Lý thuyết ................................................................................................................ 10
  2.2.1. Khái niệm cơ bản .................................................................................................... 10
  2.2.2. Nhận diện cơ hội kinh doanh .................................................................................. 10
  2.2.3. Kỹ thuật hình thành ý tƣởng kinh doanh ............................................................... 12
  2.2.4. Đánh giá ý tƣởng kinh doanh ................................................................................. 14
  2.3. Thực hành.............................................................................................................. 16
  2.3.1. Tình huống 1: Kiếm hàng triệu đô la từ ý tƣởng kinh doanh ngộ nghĩnh ............. 16
  2.3.2. Tình huống 2: Che’rie Shop - Do it yourself! ........................................................ 18
  2.3.3. Đề xuất ý tƣởng kinh doanh ................................................................................... 20
  2.3.4. Tìm hiểu khách hàng .............................................................................................. 20
  2.3.5. Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh .................................................................................... 21
  CHƢƠNG 3: NỘI DUNG KẾ HOẠCH KINH DOANH ............................................. 23
  3.1. Mục tiêu ................................................................................................................. 23
  3.2. Lý thuyết ................................................................................................................ 23
  3.2.1. Nội dung bản kế hoạch kinh doanh ........................................................................ 23
  3.2.2. Mẫu bản kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng Thế giới ........................................ 33
  3.2.3. Những điều cần tránh trong bản kế hoạch kinh doanh ........................................... 36
  3.2.4. Đánh giá bản kế hoạch kinh doanh ........................................................................ 37
  3.3. Thực hành.............................................................................................................. 38
  3.3.1. Lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ ................................................... 38
  3.3.2. Đánh giá kế hoạch kinh doanh của mình ............................................................... 41
  • Tài Liệu Đào Tạo Bồi Dưỡng Nguồn Nhân Lực Cho Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
  • Lập Kế Hoạch Kinh Doanh
  • NXB Hà Nội 2012
  • Hoàng Thị Thanh Hương
  • 57 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/8C79D7C4779112D
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: May 4, 2019

Share This Page