Lập Trình Bằng Turbo Pascal - Nguyền Đình Hóa

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Nov 10, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Chương 1: Lời nói đầu
  Chương 2: Các kiểu dữ liệu chuẩn, các hàm chuẩn
  Chương 3: Các khai báo và câu lênh đơn giản
  Chương 4: Các cấu trúc điều khiển
  Chương 5: Định nghĩa các kiểu dữ liệu đơn giản
  Chương 6: Kiểu mảng
  Chương 7: Kiểu xâu kí tự
  Chương 8: Kiểu bản ghi
  Chương 9: Kiểu tệp
  Chương 10: Chương trình con
  Chương 11: Thiết kế chương trình
  Chương 12: Con trỏ và cấu trúc dữ liệu động
  Chương 13: Sách và danh sách móc nối
  Chương 14: Đồ họa
  Chương 15: Thâm nhập hệ thống và hệ điều hành DOS

  Link download:
  http://ebook.moet.gov.vn/resources/iportal/ebook/uploads/Library/LapTrinhPascal-NDHoa.pdf
  eBook có trong tuyển tập DVD Tin Học

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page