Lập Trình Logic Trong Prolog - Pgs. Ts. Phan Huy Khánh, 189 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Nov 10, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Cuốn sách này nhằm cung cấp cơ sở lý thuyết và những phương pháp lập trình cơ bản nhất của môn học «Lập trình lôgich» (Programming in Logic). Người đọc sẽ được làm quen với một số kỹ thuật lập trình lôgich được ứng dụng tương đối phổ biến và chủ yếu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) như công nghệ xử lý tri thức, máy học, hệ chuyên gia, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, trò chơi, v.v... Cuốn sách gồm năm chương, trong mỗi chương, tác giả đều cố gắng đưa vào nhiều ví dụ minh họa. Nội dung các chương như sau :

  Chương 1 giới thiệu ngôn ngữ lập trình Prolog dựa trên lôgich Horn (Horn logic). Người đọc được làm quen với các kiểu dữ liệu của Prolog, khái niệm luật, sự kiện và viết được các chương trình Prolog đơn giản.
  Chương 2 trình bày các mức nghĩa khác nhau của một chương trình Prolog : nghĩa lôgich, nghĩa khai báo và nghĩa thủ tục, cách Prolog trả lời các câu hỏi, cách Prolog làm thoả mãn các đích.
  Chương 3 trình bày các phép toán số học, phép so sánh các đối tượng và định nghĩa các hàm sử dụng phép đệ quy trong Prolog.
  Chương 4 trình bày cấu trúc danh sách và các phép xử lý cơ bản trên danh sách của Prolog.
  Chương 5 trình bày kỹ thuật lập trình nâng cao với Prolog. Phần phụ lục giới thiệu ngôn ngữ lập trình SWI-Prolog, hướng dẫn cách cài đặt sử dụng phần mềm này và một số chương trình ví dụ tiêu biểu viết trong SWI Prolog đã chạy có kết quả.
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
  Link download:
  http://ebook.moet.gov.vn/resources/iportal/ebook/uploads/Library/Laptrinhlogic.rar
  eBook có trong tuyển tập DVD Tin Học
   

Share This Page