Lập Trình Thiết Kế Với AutoLISP Và Visual LISP Tập 1 (NXB Tổng Hợp 2003) - Nguyễn Hữu Lộc, 312 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Lập Trình' started by quanh.bv, Sep 5, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chương 1: Căn bản về AutoLISP
  Chương 2: File chương trình AutoLISP
  Chương 3: Xử lý danh sách
  Chương 4: Nhập dữ liệu
  Chương 5: Khoảng cách và góc đo
  Chương 6: Các hàm toán học
  Chương 7: Chuyển đổi kiểu dữ liệu và xử lý chuỗi
  Chương 8: Các biểu thức điều kiện
  Chương 9: Các vòng lặp chương trình
  Chương 10: Xử lý danh sách (nâng cao)
  Chương 11: Cơ sở dữ liệu đối tượng AutoCAD
  Chương 12: Tập hợp các đối tượng chọn
  Phụ lục I Bảng tra cứu hàm AutoLISP
  Phụ lục II Các biến hệ thống của AutoCAD
  Phụ lục III Bảng mã ASCII
  • Lập Trình Thiết Kế Với AutoLISP Và Visual LISP Tập 1
  • NXB Tổng Hợp 2003
  • Nguyễn Hữu Lộc
  • 312 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://www.scribd.com/document/395035062/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 27, 2018

Share This Page