Lập Trình Visual Basic 6.0 Cơ Bản (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005) - Đặng Quế Vinh, 353 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by quanh.bv, Nov 20, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Lập Trình Visual Basic 6.0 Cơ Bản
  NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2005
  Đặng Quế Vinh
  353 Trang
  Cuốn sách này viết cho những người bắt đầu học lập trình bằng ngôn ngữ Visual Basic. Các khái niệm và kỹ thuật lập trình cơ bản, như hằng, biến, biểu thức... đều được trình bày và giải thích đầy đủ.
  Chương 01 – Giới thiệu về quá trình ra đời và phát triển VB
  Chương 02 – Trình bày cách thiết kế và thực hiện một chương trình
  Chương 03 – Trình bày các thuộc tính chung nhất của các đối tượng
  Chương 04 – Nghiên cứu các kiểu dữ liệu
  Chương 05 – Lập trình đơn giản
  Chương 06 – Các cấu trúc lựa chọn
  Chương 07 – Các cấu trúc lặp
  Chương 08 – Khai báo và sử dụng mảng
  Chương 09 – Hàm và thủ tục
  Chương 10 – Xuất dữ liệu
  Chương 11 – Tạo lặp và xử lý tệp
  Chương 12 – Hoàn tất giao diện
  Chương 13 – Đồ họa
  Chương 14 – Dự án đa biểu mẫu

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page