Lễ Hội Thánh Gióng (NXB Văn Hóa Thông Tin 2009) - Nguyễn Chí Bền, 828 Trang

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by anhtung, Dec 7, 2020.

 1. anhtung

  anhtung Member

  [​IMG]
  Nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, cả vật thể lẫn phi vật thể hiện nay và mai sau, trên cơ sở ấy góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển nén văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tiến hành sưu tập, tuyển chọn những công trình sưu tầm nghiên cứu vế di sản văn hóa vô giá này trong thời gian qua thành một cuốn sách với nhan đề Lễ hội Thánh Gióng.
  • Lễ Hội Thánh Gióng
  • NXB Văn Hóa Thông Tin 2009
  • Nguyễn Chí Bền, Võ Hoàng Lan, Đỗ Xuân Tâm
  • 828 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88267
  https://drive.google.com/file/d/1cLm0FlKHzOnIBsk4LS7uQD8S-T3nVQlx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 1, 2022

Share This Page