Lễ Tân Ngoại Giao Thực Hành (NXB Chính Trị 2005) - Võ Anh Tuấn, 247 Trang

Discussion in 'Ngoại Giao' started by csevenan, Nov 11, 2019.

 1. csevenan

  csevenan Member

  upload_2021-9-10_13-35-50.png
  Sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã thu được những thành tựu to lớn và rất quan trọng, tạo ra thế và lực mới để nước ta vững bước trên con đường thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trên lĩnh vực đối ngoại, chúng ta thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế. Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển; mở rộng quan hệ với các nước và vùng lãnh thổ, các trung tâm chính trị, kinh tế quốc tế lớn, các tổ chức quốc tế và khu vực theo các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, bình đẳng và cùng có lợi; giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng thương lượng hòa bình; phản đối mọi âm mưu và hành động gây sức ép, áp đặt và cường quyền. Đó là một mục tiêu nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đối ngoại đa phương trong thời kỳ mới mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra.
  Trong cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, trên mặt trận ngoại giao, chúng ta đã luôn luôn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, chí tình của các nước anh em và bầu bạn. Ngày nay, trong một vị thế mới, để phát triển đất nước, hoạt động ngoại giao đặt ra nhiều vấn đề mới mẻ, đòi hỏi phải có những ứng xử đúng đắn để vừa bảo đảm được lợi ích chính đáng của đất nước ta vừa tăng cường tình hữu nghị quốc tế. Đến nay, sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 187 nước và có quan hệ kinh tế với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam là thành viên tích cực của hầu hết các cơ chế đa phương quan trọng, có quan hệ và liên kết kinh tế sâu rộng với hầu hết các đối tác hàng đầu trên thế giới.
  • Lễ Tân Ngoại Giao Thực Hành
  • NXB Chính Trị 2005
  • Võ Anh Tuấn
  • 247 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=100624
  https://drive.google.com/file/d/1kw8299pRXc7tsmMqcTPQY86lY6jDiNPF
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 1, 2022

Share This Page