Lê Triều Giáo Hóa Điều Luật (NXB Bộ Giáo Dục 1962) - Trần Khải Văn, 55 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Nam Bộ' started by quanh.bv, Nov 4, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Giáo điều này được qui định vào khoảng mùa thu tháng 7 năm Cảnh trị nguyên niên (1663), đến mùa xuân năm Cảnh Hưng 21 (1760) lại được sửa đổi rõ ràng rồi chuyển tống cho các Nha môn quan laj tuân hành. Các quan trong hai Ty Thừa Hiển sẽ phân phó trách nhiệm cho các quan phủ, huyện, châu phải thông sức đi các phường, xã, thôn, trang, trại trưởng trong hạt biết rằng: hễ đến nhưng ngày tế lê Kỳ phúc, Xã điền, Nguyên đán v.v. thì phải tập hợp tất các nam, phụ, lão, ấu lại, rồi giảng giải khuyên nhủ cho thực kỹ càng, để cho những hạng ngu phụ, và hạng trẻ thơ ngây dại được thấm sâu và tai mắt, để chúng hiểu rõ những điều khuyên răn, ngõ hầu quay về phong tục thuần hậu, cùng nhau hưởng phúc thanh bình.
  • Lê Triều Giáo Hóa Điều Luật
  • NXB Bộ Quốc Gia Giáo Dục 1962
  • Trần Khải Văn
  • 55 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/620
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Nov 11, 2019

Share This Page