Lên Cung Trăng (NXB Hà Nội 1944) - Jules Verne | Dịch: Trúc Đình, 217 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Feb 14, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  - Hồi thứ nhất: Từ 10 giờ 20 đến 10 giờ 47 buổi tối
  - Hồi thứ hai: Nửa giờ đầu
  - Hồi thứ ba
  - Hồi thứ tư: Vài giòng đại số học
  - Hồi thứ năm: Cái rét trong Vũ trụ
  - Hồi thứ sáu: Vấn đáp
  - Hồi thứ bảy: Phút say sưa
  - Hồi thứ tám: Cách 68.114 dặm
  - Hồi thứ chín: Kết quả của một sự đi lệch
  - Hồi thứ mười: Ba nhà quan sát mặt Trăng
  - Hồi thứ mười một: Hư và thực
  - Hồi thứ mười hai: Phong cảnh mặt Trăng
  - Hồi thứ mười ba: Đêm dài 354 giờ rưỡi
  - Hồi thứ mười bốn: Hình hy-pe-bol hay pa-ra-bol ?
  - Hồi thứ mười lăm: Nam bán cầu
  - Hồi thứ mười sáu: Núi Ty-cô
  - Hồi thứ mười bảy: Mấy vấn đề nghiêm trọng
  - Hồi thứ mười tám: Đường về của toa đạn
  - Hồi thứ mười chín: Công cuộc dò thăm
  - Hồi thứ hai mươi: Ra tay tế độ
  - Hồi thứ hai mươi mốt: Vớt toa đạn
  - Hồi thứ hai mươi hai: Kết cục

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page