Lịch Sử 80 Năm Ngành Tuyên Giáo Của Đảng Cộng Sản Việt Nam (NXB Chính Trị 2010) - Tô Huy Rứa

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by nhandang123, Jun 11, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, ngay từ đầu đã rất quan tâm đến công tác tuyên giáo, nhất là công tác tư tưởng, coi đó là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất của công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng, là một mặt trận quan trọng cùng với công tác tổ chức, công tác kiểm tra, công tác dân vận của Đảng… góp phần xây dựng Đảng ta trở thành đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Công tác tư tưởng văn hóa và nay là công tác tuyên giáo từng bước khẳng định là một trong những mặt công tác trọng yếu của Đảng. Điều đó đã được lịch sử cách mạng Việt Nam chứng minh, trong suốt chặng đường dài xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mọi thắng lợi của cách mạng nước ta đều có phần đóng góp tích cực của công tác tuyên giáo, trong đó phải kể đến là việc đã góp phần quan trọng vào hình thành cương lĩnh, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân, biến chủ trương, đường lối, chính sách đó thành hành động cách mạng một cách tự giác của hàng triệu quần chúng, tạo thành các cao trào cách mạng đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
  • Lịch Sử 80 Năm Ngành Tuyên Giáo Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2010
  • Tô Huy Rứa
  • 331 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/7DD48B3367B695A
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 11, 2021

Share This Page