Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế (NXB Chính Trị 2016) - Mai Ngọc Cường, 417 Trang

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-15_15-48-21.png
  Nội dung cuốn sách Lịch sử các học thuyết kinh tế gồm 10 chương, trình bày quá trình hình thành, phát triển của các học thuyết kinh tế từ các tư tưởng kinh tế thời kỳ cổ đại và trung cổ, các học thuyết kinh tế của trường phái kinh tế chính trị tư sản cổ điển, kinh tế học mácxít, các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển, trường phái Keynes, các tư tưởng kinh tế hiện đại đến lý thuyết về kinh tế chuyển đổi và các lý thuyết hiện đại về phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển.
  Cuốn sách đưa ra những nội dung cơ bản nhất của môn học Lịch sử các học thuyết kinh tế, góp phần đáp ứng yêu cầu học tập, tham khảo và nắm vững kiến thức cơ bản của môn học này cho sinh viên, học viên cao học khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh, cũng như bạn đọc quan tâm đến vấn đề này.
  • Lịch Sử Các Học Thuyết Kinh Tế
  • NXB Chính Trị 2016
  • Mai Ngọc Cường
  • 417 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/3972
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 15, 2021

Share This Page