Lịch Sử Cách Mạng Của Đảng Bộ Và Nhân Dân Xã Bắc Hồng 1945-2010 (NXB Lao Động 2010) - Nguyễn Văn Sơn

Discussion in 'Địa Chí Hà Nội' started by nhandang123, Jun 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Đảng hộ xã Bắc Hồng đà cỏ Nghị quyết về việc thành lập Ban chi đạo sim tầm, biên soạn cuốn Lịch sử cách mạng xã Bắc Hồng. Nảm 1997, cuốn lịch sử đã hoàn thành vù ra mắt bạn đọc. Từ đó, Đàng ủy xã Bắc Hồng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho cuốn sách cả về nội dung và hình thức. Đẻ việc sưu tầm, biên soạn và chinh lý cuốn “Lịch sử Cách mạng xã Bắc Hông" được chính xác và hoàn chinh hơn, thực hiện Chi thị sổ 17 ngày 61 SI2009 cùa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “tăng cường sự lãnh đạo của Đàng đỏi với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Dàng và giáo dục truyền thong cách mạng“, ngày 3/1 ỉ 12009, Ban Thường vụ Đảng uỳ xã Bắc Hồng đã ra Quyết định sổ 06/QĐ-ĐU về việc thành lập Ban chi đạo và Ban sưu tầm, biên soạn chinh sứa và bố sung cuốn “Lịch sử cách mạng xã Bắc Hông" giai đoạn 1945 - 1995, đồng thời viết tiếp giai đoạn 1996 - 2010. Cuốn sách Lịch sử cách mạng Dáng bộ và nhân dân xà Bắc Hồng (¡945 - 2010) là sự kế thừa két quả siru tầm, nghiên cứu và xuất bản của nhùng nãm trước đây, có bo sung, phát triển, nhằm bồi dưỡng, giáo dục và phát huy truyền thống cách mạng, lý tưởng sống cao đẹp cho các thể hệ người dân Bắc Hồng, nhắt là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.
  • Lịch Sử Cách Mạng Của Đảng Bộ Và Nhân Dân Xã Bắc Hồng 1945-2010
  • NXB Lao Động 2010
  • Nguyễn Văn Sơn
  • 236 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/55921B9722F9A93
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 30, 2020

Share This Page