Lịch Sử Cách Mạng Của Đảng Bộ Và Nhân Dân Xã Nguyên Khê 1930-2010 (NXB Hà Nội 2012) - Trần Thị Liên

Discussion in 'Địa Chí Hà Nội' started by nhandang123, Jun 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Trong sự nghiựp xây dựng và bào vệ Tó quốc Viựt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay, Đãng bộ và nhân dân Nguyên Khê tiếp rục phát huy truyền thống, thể mạnh của dịa phương, ra sức lao dộng cần cù, sáng tạo dế phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cẩu cây trong, vật nuôi; dồng thời tăng cường xây dựng cơ sớ hạ tầng, phát triền y tế. giáo dục. vãn hóa, cũng cồ quốc phòng -an ninh, không ngừng châm lo công tác xây dựng Đang và các đoàn thế trên địa b('w nhằm xây dựng cuộc song ngày càng ấm no. hạnh phúc cho nhân dân. Với những thành tích to lớtì. Nguyên Khc vinh dự, tự hào được Dáng và Nhà nước phong tặng nhiều phần thưởng cao quỷ. trong đó có danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chong thực dán Pháp xâm lược.
  Thực hiện Chi thị sổ I5-CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Dáng về việc tâng cưởng nâng cao chất Itrợng nghiên cừu. biên soạn lịch sừ Dâng bộ các cẩp; Thông tri sổ 07-TT/TU ngày 19/1 ì/2002 cùa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Chi thị sổ 14-CT/HƯ cùa Ban Thưcmg vụ Huyện ủy Đỏng Anh về việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cửu. sưu tằm biên soạn lịch sử Đàng, dồng thời nham giáo dục vù phát huy truyền thống cách mạng của quê htrơìtg cho các thề hệ mai sau. Ban Chấp hành Dàng bộ xã Nguyên Khê khóa XXIX (nhiệm kỳ 20ì0 - 2015) quyết định tô chức biên soạn cuốn “Lịch sử cách mạng của Dang bộ và nhân dân xã Nguyên Khê (1930 - 2010) Cuốn sách được xây dựng trên cơ sở kể thừa cuốn Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng và phát triển xã Nguyên Khê xuất bán năm 2002, đồng thời bổ sung nhiều sử liệu còn thiếu, nhất lù trong giai đoạn 2002 - 2010.
  • Lịch Sử Cách Mạng Của Đảng Bộ Và Nhân Dân Xã Nguyên Khê 1930-2010
  • NXB Hà Nội 2012
  • Trần Thị Liên
  • 383 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/C1AE093BB24ED91
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 31, 2020

Share This Page