Lịch Sử Cách Mạng Của Đảng Bộ Và Nhân Dân Xã Uy Nỗ 1930-2013 (NXB Hà Nội 2014) - Nguyễn Anh Dũng

Discussion in 'Địa Chí Hà Nội' started by nhandang123, Jun 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Ngay từ năm 199ỉ, Đáng bộ và nhân dân Uy Nỗ đã sớm quan tâm to chức sưu tầm tư liệu lịch sử truyền thống xã, nên đà biên soạn lần đằu và cho xuất bãn cuốn sách sơ thảo “45 năm chiến đắu xây dựng ciia Đảng bộ và nhân dân xã Uy Nỗ (1945 -1990)”. Cuốn sách này lù tài liệu quý, bước đầu đáp ứng nhu cầu tìm hiếu thong quê hương của cán bộ, dàng viên và nhân dân địa phương. T ừ đó đen nay đà hơn hai mươi năm trôi qua. có những tư liệu, sự kiện cần dược bô sung, chinh lý dánh giá chỉnh xác, khách quan và dầy dú lum (Uy Nỏ - vùng đất, con người và truyền thống lịch sử văn hóa). Với mục đích nhằm tuyên truyền giới thiệu về các giá trị văn hóa cũng như lịch sử cách mạng trong khảng chiến, xây dựng và phát triển của dịa phương, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phát huy truyền thông cách mạng trong các giai đoạn lịch sử hào hùng cùa Đàng bộ nhân dân trong xã, Ran Chấp hành Đảng bộ xã Uy Nỗ khóa XXVỈ1Ỉ quyết định tô chức biên soạn, chinh lý, bỏ sung vê hình thức, nội dung theo từng giai đoạn lịch sứ, in ấn xuất bân và phát hành cuốn ” Lịch sử cách mạng ciia Đảng bợ và nhân dân xà Uy Nỗ 1930-2013” vào dịp kỳ' niệm 124 nãm ngày sinh nhật Bác Hồ ị19/5/1890-19/5/2014).
  • Lịch Sử Cách Mạng Của Đảng Bộ Và Nhân Dân Xã Uy Nỗ 1930-2013
  • NXB Hà Nội 2014
  • Nguyễn Anh Dũng
  • 368 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/EB085CE77BFA5E5
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 1, 2020

Share This Page