Lịch Sử Cách Mạng Của Đảng Bộ Và Nhân Dân Xã Vĩnh Ngọc 1930-2012 - Nguyễn Thị Hòa, 363 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by quanh.bv, Jun 28, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Để ghi lại những chặng đường lịch sư đã (/na và phục vụ cho câng tác giáo dục chính trị - tư tưởng, giáo dục truyền thông yêu nước cho các tâng l('rj) nhân dân trong xã, đặc biệt là thế hệ trê; thực hiện Chỉ thị so I5-CT/TW ngày 28 tháng 8 năm 2002 của Ban Chắp hành Trung ương Đảng, Chi thị số 17-CT/TƯ ngày 06 tháng 8 năm 2009 cùa Thành ủy Hà Nội và Chi thị số 14-CT/HU cùa Ban Thường vụ Huyện ủy Dông Anh vê việc đây mạnh sưu tầm, biên soạn lịch sử Đãng bộ các cap, Ban chấp hành Dàng bộ xà l ĩnh Ngọc khóa XXIX quyết định tổ chức sưt( tằm, biên soạn và xuất bán cuốn “ Lịch sử cách mạng của Dáng bộ và nhân dán xã Vĩnh Ngọc (1930 2012) ” trên cơ sớ kế thừa bân sơ thào “Lịch sử truyền thống cách mạng cùa Dũng bộ vù nhản dân xà Vinh Ngục, thòi kỳ ¡941 - I995”do Ban Chap hành Dáng bộ xã Vinh Ngọc chi dạo sưu tam, biên soạn nám 1995.
  • Lịch Sử Cách Mạng Của Đảng Bộ Và Nhân Dân Xã Vĩnh Ngọc 1930-2012
  • NXB Văn Hóa Thông Tin 2013
  • Nguyễn Thị Hòa
  • 363 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/48D986165E7851D
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 30, 2020

Share This Page