Lịch Sử Cách Mạng Đảng Bộ Và Nhân Dân Xã Đông Phương Yên (NXB Hà Nội 2002) - Bùi Mạnh Nguyên

Discussion in 'Địa Chí Hà Nội' started by nganle14, Jan 16, 2022.

 1. nganle14

  nganle14 Member

  upload_2022-1-20_18-28-34.png
  Xã Đổng Phương Yỏn thuộc vùng hán scm địa, với nhửng dổi gò thấp xcn lan ruộng bậc thang, (hung chầm và dông chiỏm trũng. Đỏng Phương Yỏn là một trong những xà lớn ở vẻ phía tây huyện Chương Mỹ. có con dưírng giao (hổng chiến lược sô' 6 chạy qua. dủn cư đổng đúc. láy nghề nông nghiỏp làm nguồn sổng chính. Nhân dân Đông Phương Ycn giàu truyén thống yẻu nước, doàti kết. can cù, sáng tạo xảy dựng qué hương, kiẻn cường bát khuất dâu tranh chống giặc ngoại xảm. Khi ánh sáng cách mang cùa Đàng dọi chiếu trôn qué hương, nhàn dân Đỏng Phương Yẻn một lòng theo Đàng, cùng nhân dán trong huvện vùng dậy khời nghía giành chính quyén cách mạng nảm 1945, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược tháng lợi.
  • Lịch Sử Cách Mạng Đảng Bộ Và Nhân Dân Xã Đông Phương Yên
  • NXB Hà Nội 2002
  • Bùi Mạnh Nguyên
  • 333 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://183.91.2.157/opac/wpDetail.aspx?Id=4315
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jan 20, 2022

Share This Page