Lịch Sử Chế Độ Phong Kiến Việt Nam Tập 2 (NXB Giáo Dục 1962) - Phan Huy Lê, 240 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by admin, Nov 12, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]Tập sách này là quyển thứ 2 trong bộ "Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam" mà theo kế hoạch của Khoa lịch sử trường đại học Tổng hợp sẽ biên soạn làm 3 quyển:
  Quyển thứ hai này do đồng chí Phan Huy Lê trong tổ lịch sử cổ đại Việt Nam thuộc khoa lịch sử biên soạn trên cơ sở những ý kiến đã thảo luận và thống nhất của tập thể. Tuy rằng quyển thứ nhất chưa hoàn thành, chúng tôi thấy vẫn có thể cho in quyển thứ 2 trước vì quyển này dù kế tục quyển thứ nhất nhưng vẫn có tính chất tương đối riêng biệt của một thời kỳ lịch sử nhất định. Sự đảo lộn thứ tự trước sau ở đây không trở ngại làm cho việc sử dụng cuốn sách, mà còn có tác dụng kịp thời cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên khoa lịch sử.
  • Lịch Sử Chế Độ Phong Kiến Việt Nam Tập 2
  • NXB Giáo Dục 1962
  • Phan Huy Lê
  • 240 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1045555

   
  Last edited: Dec 28, 2017

Share This Page