Lịch Sử Chủ Nghĩa Mác Tập 2 (NXB Chính Trị 2003) - Trang Phúc Linh, 1033 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by nhandang123, Jun 5, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2021-11-15_10-44-33.png
  Chủ nghĩa cộng sản được xây dựng bởi các nhà sáng lập chủ nghĩa cộng sản Marx, Engels, đưa đến sự thành lập Đệ Nhất Quốc tế. Từ những cơ sở về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, Marx và Engels sáng lập ra chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư, từ đó chỉ ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Năm 1938, trong tác phẩm Lịch sử ngắn gọn của Đảng Cộng sản Liên Xô (Bolsheviks), Stalin đưa ra khái niệm Chủ nghĩa Marx-Lenin bằng cách kết hợp chủ nghĩa Marx và chủ nghĩa Lenin đồng thời giản lược hóa chúng để tuyên truyền rộng rãi ra công chúng và phổ biến ra toàn thế giới
  • Lịch Sử Chủ Nghĩa Mác Tập 2
  • NXB Chính Trị 2003
  • Mã Kiện Hành
  • 1033 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=228522
  https://drive.google.com/file/d/1R0qpdc5yrMS5aDDs-ARiE-mfnw_tNDhH
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 13, 2022

Share This Page