Lịch Sử Công Tác Xây Dựng Đảng 1930-2011 (NXB Chính Trị 2012) - Nguyễn Trọng Phúc, 288 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Chương 1: Quá trình xây dựng các tổ chức Cách mạng và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 -- Chương 2: Xây dựng Đảng trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) -- Chương 3: Công tác xây dựng Đảng trong những năm xây dựng, bảo vệ chính quyền Cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)...
  • Lịch Sử Công Tác Xây Dựng Đảng 1930-2011
  • NXB Chính Trị 2012
  • Nguyễn Trọng Phúc
  • 288 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73489
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 16, 2021

Share This Page