Lịch Sử Cuộc Kháng Chiến Chống Thực Dân Pháp 1945-1954 Tập 1 (NXB Quân Đội 1995) - Hoàng Văn Thái

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by thuongle16232@, Dec 15, 2020.

 1. [​IMG]
  Mặc dù ngày càng sa lầy trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương hao người, tốn của, phải điều chỉnh chiến lược chiến tranh và gặp phải sự phản đối quyết liệt của chính nhân dân Pháp, song giới cầm quyền chóp bu ở Pa-ri vẫn quyết tâm đeo đuổi cuộc chiến tranh, tiếp tục thực hiện chiến tranh tổng lực, đánh phá ta cả về quân sự, chính trị, kinh tế và văn hoá. Về chính trị, chúng tăng cường củng cố chính quyền Quốc gia Việt Nam do Bảo Đại cầm đầu, lợi dụng tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ráo riết thi hành chính sách "dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh", đặt chiến tranh xâm lược Đông Dương trong kế hoạch chống Cộng sản chung của các nước phương Tây, tranh thủ sự ủng hộ, viện trợ của đế quốc Mỹ. Về quân sự, quân Pháp ở Đông Dương ráo riết triển khai Kế hoạch Rơ-ve, tăng quân số và biến Bắc Bộ thành chiến trường chính, mở hàng loạt cuộc hành quân với đủ loại quy mô, thời gian và cường độ nhằm chiếm đóng các vùng tự do và bình định vùng tạm chiếm trên cả ba miền Bắc - Trung - Nam, mà quan trọng là vùng đồng bằng Bắc Bộ.
  • Lịch Sử Cuộc Kháng Chiến Chống Thực Dân Pháp 1945-1954 Tập 1
  • NXB Quân Đội 1995
  • Hoàng Văn Thái, Trần Văn Quang
  • 604 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=88120
  https://drive.google.com/file/d/180bmBKu0aJiLvSyPVOUIFJwgKbBLqh2U
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 14, 2022

Share This Page