Lịch Sử Cuộc Kháng Chiến Chống Thực Dân Pháp 1945-1954 Tập 2 (NXB Quân Đội 1995) - Hoàng Văn Thái

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by thuongle16232@, Dec 15, 2020.

 1. [​IMG]
  Bộ sách Lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), gồm 7 tập, đã xuất bản Tập 1 - Chuẩn bị kháng chiến (2001), Tập 2 - Toàn quốc kháng chiến (2005), Tập 3 - Kháng chiến toàn diện (2009). Tập 4 - Bước ngoặt của cuộc kháng chiến, phản ánh cuộc kháng chiến của dân tộc ta trong quãng thời gian một năm (1950). Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam, đến năm 1950, về mặt thời gian, trải qua nửa chặng đường, đã giành được nhiều thắng lợi rất quan trọng trên nhiều phương diện; đang đứng trước những thuận lợi căn bản, song nhiều khó khăn, phức tạp nảy sinh, do tác động của tình hình quốc tế và khu vực.
  • Lịch Sử Cuộc Kháng Chiến Chống Thực Dân Pháp 1945-1954 Tập 2
  • NXB Quân Đội 1995
  • Hoàng Văn Thái, Trần Văn Quang
  • 630 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/121012
  https://drive.google.com/file/d/149REuESfZc4pQS0RAnhKqxskgc3Udz4Q
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 14, 2022

Share This Page