Lịch Sử Đặc Công Miền Đông Nam Bộ 1945-1975 (NXB Quân Đội 1997) - Trần Quang Toại, 282 Trang

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by nhandang123, Jul 14, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Đặc công tức là công tác dặc biệt, là vinh dự dặc biệt, cần phải cố gắng đặc biệt. Các chiến sĩ đặc công dược tin tưởng đặc biệt. Có thể nói đo chiến tranh du kích phát triển cao, đặc biệt cao. Chiến thuật du kích lấy ít đánh nhiều và di không tiếng về không tăm. Bây giờ các chú cúng thế cũng phải lấy ít đánh nhiều, nhưng mà to hơn nữa, cao hơn nữa, lấy ít đánh nhiều, lấy ít thắng nhiều theo "Hồ Chí Minh".
  • Lịch Sử Đặc Công Miền Đông Nam Bộ 1945-1975
  • NXB Quân Đội 1997
  • Trần Quang Toại
  • 282 Trang
  • File PDF
  link download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...01-0000-0000-0000-000000000001&recordid=50598
   

Share This Page