Lịch Sử Đảng Bộ Các Khu Chế Xuất Và Khu Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh (1997-2015)

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by nguyenhoainam7895, Dec 31, 2016.

 1. nguyenhoainam7895

  nguyenhoainam7895 New Member

  [​IMG]
  Đảng bộ các Khu chế xuất vả Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh được chính thức thành lập vào tháng 8 năm 1997 (trước đó là Dàng bộ Khối Kinh tế Dối ngoại). Dưới sự lãnh đạo của ĩhành ùy và ửỵ ban nhân dân ĩhành phố, Đàng bộ đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước trưởng thành về tổ chức và năng lực lãnh đạo, có nhiều đóng góp cả vế mặt lý luận củng như thực tiễn cho công tác xây dựng Đảng trong thành phấn kinh tế ngoài khu vực Nhà nước.
  Lưu giữ lại những hoạt động cùa Dàng bộ trong gần 20 năm qua là nguyện vọng và trách nhiệm của các lớp cán bộ, đảng viên đã qua VÀ hôm nay. Vì vậy, Ban Chấp hành Đàng bộ khóa II (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã chủ trương tổ chức biên soạn lịch sử Đảng bộ từ năm 1997 đến năm 2015, đê phản ánh lại quá trình hình thành và hoạt động của Đàng bộ từ khi thành lập đến nay.
  • Lịch sử Đảng bộ các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (1997-2015)
  • Ban chấp hành Đảng bộ các khu chế xuất và khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
  • NXB Tổng Hợp 2015
  • 196 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://sachweb.com/publishview/lsd...24/lsdbcackhuchexuatkhucongnghiep_id2024.aspx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 31, 2016

Share This Page