Lịch Sử Đảng Bộ Huyện Sơn Tịnh 1929-1975 (NXB Chính Trị 2004) - Nguyễn Đình Oanh, 530 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Jun 16, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát được chú trọng và thực hiện thường xuyên. Việc đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức hướng đến năng lực thực tiễn và hiệu quả công tác, góp phần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ và đáp ứng yêu cầu bố trí, bổ nhiệm cán bộ. Kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại, yếu kém sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đã tạo ra những chuyển biến về lối sống, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành của hệ thống chính trị các cấp, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.Đại hội đã thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó mục tiêu tổng quát là: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ, tạo tiền đề phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong những năm tới; chú trọng đầu tư phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá; thực hiện tốt chính sách người có công và chính sách an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn”.
  • Lịch Sử Đảng Bộ Huyện Sơn Tịnh 1929-1975
  • NXB Chính Trị 2004
  • Nguyễn Đình Oanh
  • 530 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/CAC723632AFBCF1
   
  Last edited by a moderator: Jan 20, 2021

Share This Page